Evropska komisija je donijela nova pravila o e-obrascima koji se upotrebljavaju kao digitalna obavještenja o javnoj nabavci, radi jasnijih i pristupačnijih informacija na internetu o javnoj nabavci i ugovorima. Pravilima se pojednostavljuje  rad preduzećima koja traže poslovne prilike i građanima pojašnjava postupak javne nabavke.

Kako bi ostalo dovoljno vremena za prilagođavanje državnih i evropskih informacionih sistema, javne uprave imaju rok do oktobra 2023. za primjenu  novih obrazaca.

Više informacija ovdje.

 

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images