Nova pravila  o prenosivosti online usluga o kojima je Evropski  parlament  glasao 18. jula 2017. stupaju na snagu 1. aprila 2018.

Šta se mijenja?

Prema novoj regulative EU , svi građani koji su se pretplatili na internetski sadržaj koristeći internetskog dobavljača iz svoje zemlje mogu istom sadržaju pristupiti na određeno vrijeme iz druge zemlje članice. Pristup je omogućen samo građanima koji putuju na određeno vrijeme, na primjer  na odmor, poslovno putovanje i slično.

„Ako živite u Njemačkoj, ali odlazite na odmor u Italiju ili poslovni put u Španiju, moči ćete pristupiti svom internetskom sadržaju na koji ste se pretplatili u Njemačkoj, jer tekst zakona pokriva EU, “izjavila je  izvjestilac Jean-Marie Cavada (ALDE, Francuska).

Davaoci usluga imaju mogućnost provjeriti lokaciju korisnika. Evropski parlament zahtijeva da se u regulaciju uključe mjere zaštite ličnih  podataka i privatnosti korisnika kroz postupak verifikacije.

Mjere će se sprovoditi od prve polovine 2018. i ima će retroaktivan efekt, što znači da će se obuhvatiti svi korisnici koji već imaju pretplate.

Saznajte više ovdje

Slika: Google Images

Izvor: http://www.europarl.europa.eu