Cilj Strategije Evropske unije za mlade za period 2019.- 2027. je rješavanje postojećih i predstojećih izazova s kojima se mladi suočavaju širom Evrope.

Strategijom je, pored ostalog, predviđena mobilizacija  programa i finansijskih sredstava EU-a kroz promovisanje efikasnosti  upotrebe programa i finansijskih sredstava EU-a, kao što su program Erasmus+, Evropske snage solidarnosti, evropski strukturni i investicioni fondovi, Horizon 2020., Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie, program Kreativna Evropa i njihovi nasljednici.

Tekst strategije dostupan ovdje.