FinTech ( financial technology) je izraz koji se koristi za opisivanje uticaja novih tehnologija na industriju finansijskih usluga. Sadrži različite proizvode, aplikacije, procese i poslovne modele koji su transformisali tradicionalni način pružanja bankarskih i finansijskih usluga. Evropska  komisija istražuje kako finansijski sektor može imati koristi od tih kretanja, a da  istovremeno ostaje siguran za potrošače i investitore.

U martu 2018. Evropska komisija  donijela  je  Akcioni plan za podsticanje konkurentnijeg i inovativnijeg evropskog finansijskog sektora, koji sadrži  korake koje  Komisija namjerava da preduzima  na nivou EU-a koji će omogućiti: jačanje inovativnih poslovnih modela, podržati uvođenje novih tehnologija poput blockchaina, vjestačke inteligencije i usluga u oblaku u finansijskom sektoru te povećanje internetske sigurnosti i integriteta finansijskog  sistema.

U decembru  2019. godine  Ekspertska grupa za regulatorne prepreke finansijskoj inovaciji (ROFIEG), koju je u junu  2018. osnovala Evropska komisija, objavila  je svoje preporuke za stvaranje prilagodljivog okvira za tehnološko pružanje finansijskih usluga (FinTech).

Trideset preporuka ROFIEG grupe odnosi se na inovativnu upotrebu tehnologije u finansijama, održavanje jednakih uslova, pristupa podacima i finansijsku uključenost i etičku upotrebu podataka.

Saznajte više  ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu