Evropska komisija je 17. januara 2018. usvojila nove inicijative za poboljšanje ključnih kompetencija i digitalnih vještina.

Riječ je o tri inicijative :

  1. Preporuka Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, koji se temelji na Preporuci o ključnim kompetencijama donesenoj 2006. i uvodi važne novosti kako bi se uzeo u obzir brz razvoj nastave i učenja do kojeg je došlo u međuvremenu. Cilj  Preporuke je poboljšavati ključne kompetencije kod ljudi svih životnih doba tokom cijelog života. Preporuka sadrži i smjernice koje državama članicama predlaže načine   postizanja  cilja . Kako bi se ostvarili lični potencijali, kreativnost i samoinicijativnost, poseban je fokus na podsticanju preduzetničkog pristupa i načina razmišljanja usmjerenog na inovativnost. Takođe, Komisija preporučuje korake za podsticanje kompetencija u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) i za motivisanje mladih za karijere u tim oblastima. Ovi predlozi su i dio rješenja za hitno poboljšavanje evropskih obrazovnih sistema koji se, kako je pokazalo najnovije istraživanje Međunarodnog programa za procjenu znanja i vještina učenika (PISA), suočavaju s brojnim teškoćama.
  2. Akcioni plan za digitalno obrazovanje .Ova inicijativa okvirno opisuje kako EU može pomoći ljudima, obrazovnim institucijama i obrazovnim sistemima da se bolje prilagode za život i rad u sve digitalnijim društvima tako što ce bolje iskorištavati digitalne tehnologije za nastavu i učenje; razvijati digitalne kompetencije i vještine potrebne za život i rad u doba digitalne transformacije i poboljšavati obrazovanje na temelju bolje analize podataka i boljih predviđanja.Navedene mjere uključuju osiguravanje brzog internetskog pristupa školama, proširivanje novog školskog alata za samoprocjenu upotrebe tehnologije za nastavu i učenje (SELFIE) i vođenje kampanja za upoznavanje javnosti s internetskom sigurnošcu, medijskom pismenošcu i sajber-higijenom.
  1. Preporuka Savjeta o zajedničkim vrijednostima, uključujući obrazovanje i evropsku dimenziju nastave. Cilj ove inicijative je jačanje socijalne kohezije i suprotstavljanje rastu populizma, ksenofobije, nacionalizma koji stvara podjele i širenja lažnih vijesti, kao i jačanje uključivog obrazovanja kako bi se promovisalo kvalitetno obrazovanje za sve učenike i evropsku dimenziju nastave, tako da djeca mogu učiti i o evropskom zajedničkom nasljeđu i raznolikosti i steći dobro razumijevanje kako EU funkcioniše. Kako bi se ti ciljevi postigli, Komisija ce preduzeti korake kako bi poboljšala virtualne razmjene među školama, posebno putem uspješne mreže e-Twinning, te kako bi povećala školsku mobilnost u okviru programa Erasmus+.

Tibor Navračić, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, izjavio je: „Obrazovni i sistemi obuke u Evropi moraju da svim ljudima, nezavisno od porijekla, omoguće pravo ne samo na sticanje odgovarajućih sposobnosti za lični i profesionalni napredak, već i uslove za njihovo učešce u društvu. Moramo da iskoristimo potencijale obrazovanja kako bismo promovisali društvenu koheziju i osjećaj pripadnosti.”

Ovi novi predlozi će biti inkorporirani u prvi Evropski samit o obrazovanju kome ce komesar Navračić biti domaćin u Briselu 25. januara.

https://ec.europa.eu/education/education-summit_en