Evropska komisija je 24. septembra 2020. godine, objavila novi Akcioni plan za jačanje unije tržišta kapitala Evropske unije u narednom periodu.

Akcioni plan ima tri ključna cilja: 1)evropskim preduzećima, a posebno MSP, olakšati pristup finansiranju i osigurati da ekonomski oporavak Evropske unije bude zelen, digitalan, inkluzivan i otporan, 2)učiniti Evropsku uniju još sigurnijim mjestom za dugoročnu ličnu štednju i ulaganja I 3) integrisati nacionalna tržišta kapitala u istinski evropsko jedinstveno tržište kapitala.

Kako bi se to postiglo, Komisija je predložila šesnaest ciljanih mjera za konkretan napredak za dovršetak unije tržišta kapitala koje uključuju:

  • uspostavljanje jedinstvene pristupne tačke preko koje će investitori moći da pristupe poslovnim podacima
  • podrška osiguravačima i bankama da više ulažu u kompanije iz EU
  • jačanje zaštite investicija radi podsticanja prekograničnih investicija u EU
  • lakše praćenje adekvatnosti penzija širom Evrope
  • uskladjivanje ili povećana konvergencija pravila o nesolventnosti
  • veća konvergencija nadzora i dosljedna primjena jedinstvenih pravila za finansijska tržišta u Uniji.

Više informacija dostupno ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu