Evropska komisija je 30. septembra 2020. godine, donijela Komunikaciju o novom evropskom prostoru za istraživanje i inovacije. Novi evropski istraživački prostor, temeljen na izvrsnosti, konkurentan, otvoren i usmjeren na talente unaprijediće evropsko istraživačko i inovaciono okruženje, pospješiti tranziciju Evropske unije prema klimatskoj neutralnosti i njegov vodeći položaj u oblasti digitalizacije, podstaknuti oporavak od društvenih i ekonomskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom i povećati otpornost Evropske unije na buduće krize.

Ciljevi novog istraživačkog  prostora:

  1. Određivanje prioritetnih ulaganja i reformi u oblasti istraživanja i inovacija prema zelenoj i digitalnoj tranziciji kako bi se podržao oporavak Evrope i povećala njena konkurentnost.
  2. Poboljšanje pristupa objektima i infrastrukturi izvrsnosti za istraživače širom Evropske unije.
  3. Primjena rezultata istraživanja u ekonomiji kako bi se podstaknula poslovna ulaganja i ojačala konkurentnost EU i njenog liderstva u globalnom tehnološkom okruženju.
  4. Jačanje mobilnosti istraživača i slobodnog protoka znanja i tehnologije putem bolje saradnje između država članica kako bi svi imali koristi od istraživanja i njegovih rezultata.

Evropska unija će, kako se navodi u saopštenju, u saradnji s državama članicama raditi na ostvarenju  navedenih strateških ciljeva putem 14 mjera koje su međusobno povezane i koje će biti ključne za ostvarivanje evropskog istraživačkog prostora.

Kao se dalje navodi u saopštenju, Evropska komisija će pokrenuti Evropski forum za tranziciju, forum za stratešku raspravu s državama članicama koji će im pružiti podršku u dosljednoj realizaciji  sva  četiri  utvrđena cilja.

Komisija će do prve polovine 2021. predložiti i da države članice usvoje Pakt za istraživanje i inovacije u Evropi, kojim će se potvrditi njihov angažman na zajedničkim politikama i načelima te navesti  oblasti u kojima će zajednički razvijati prioritetne mjere.

U okviru svojih inicijativa za oporavak i izgradnju zelene i digitalne Evrope, pored novog istraživačkog prostora, Komisija je istovremeno donijela i novi Akcioni plan za digitalno obrazovanje kako bi sistem obrazovanja i osposobljavanja prilagodila digitalnom dobu, kao i Komunikaciju o evropskom prostoru obrazovanja kao pokretaču rasta i otvaranja radnih mjesta.

Vise informacija dostupno ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu