Evropska komisija  je 24. septembra 2020.  donijela novi Paket o digitalnim finansijama, koji uključuje Strategiju za digitalne finansije i Strategiju za plaćanja malih vrijednosti, kao i zakonodavne predloge o kriptoimovini i o digitalnoj otpornosti, objavila je Komisija.

Ovim paketom, kako Evropska komisija dalje navodi, podstaknuće se evropska konkurentnost i inovacije u finansijskom sektoru i omogućiti Evropi da određuje standarde na globalnom nivou. Potrošačima će se dati više izbora i mogućnosti u oblasti finansijskih usluga i modernih plaćanja, a istovremeno  će se osigurati zaštita potrošača i finansijska stabilnost.

Takođe, ove mjere biće ključne za podršku ekonomskom oporavku Evropske unije jer će se njima otvoriti novi kanali finansiranja za evropska preduzeća, a istovremeno će imati presudnu ulogu u ostvarivanju ciljeva Evropskog zelenog plana i nove Industrijske strategije za Evropu.

Paket o digitalnim financijama  je zasnovan  na radu obavljenom u okviru Akcionog plana za finansijske tehnologije iz 2018. i radu Evropskog parlamenta, evropskih nadzornih tijela i drugih stručnjaka.

U oblasti plaćanja malih vrijednosti Druga direktiva o platnim uslugama (PSD2) već je bila važan korak na zakonodavnom nivou. Međutim,   Direktiva će se  preispitati u posljednjem kvartalu  2021. i prema potrebi prilagoditi kako bi se podržalo  sprovođenje politike strategije za mala plaćanja, navodi se, pored ostalog, u saopštenju Evropske komisije, čiji je integralni tekst  dostupan  ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1684

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu