Evropska unija je  24. marta 2021. godine,  donijela Uredbu o uspostavljanju  Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja -Program „EU za zdravlje” za  period  2021.–2027.

Program „EU za zdravlje”  je odgovor  Evropske unije na pandemiju bolesti COVID-19, koja je imala velike posljedice za  medicinsko i zdravstveno osoblje, pacijente i zdravstvene sisteme u Evropi, objavila je Evropska komisija.

„Danas smo zacrtali novi smjer za zdravstvenu politiku Evropske unije . Stupanjem na snagu našeg programa ,,EU za zdravlje” dobili smo alate i pomoć za uvođenje dugoročnih promjena u oblasti javnog zdravlja. Dosad nezabilježeni budzet od 5,1 milijarde eura omogućiće nam ciljana ulaganja kako bismo poboljšali pripravnost za krizu teizgradili jače, otpornije i pristupačnije zdravstvene sisteme. Naši građani to s pravom očekuju od evropske zdravstvene unije”, izjavila je komesarka za zdravlje i bezbjednost hrane Stella Kyriakides.

Ciljevi  programa su :

 • zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju
 • poboljšanje raspoloživosti, dostupnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize
 • poboljšanje i promocija zdravlja u EU
 • jačanje zdravstvenih sistema, njihove otpornosti i efikasnosti korišćenja resursa.

    Treće zemlje pridružene Programu

Program je otvoren za učesće sljedećih trećih zemalja:

 • članica Evropskog udruženja slobodne trgovine koje su članice Evropskog ekonomskog  prostora, u skladu s uslovima utvrđenim u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru;
 • zemalja pristupnica, zemlja kandidat i potencijalni kandidat,kao i zemlja obuhvaćena evropskom politikom susjedstva, u skladu s opštim načelima i opštim uslovima za učešce tih zemalja u programima EU koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Savjeta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između EU i tih zemalja;
 • ostalih trećih zemalja, u skladu s uslovima utvrđenim u posebnom sporazumu o učestovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije pod uslovom da se tim sporazumom: obezbjedjuje pravedna ravnoteža u pogledu doprinosâ treće zemlje koja učestuje u programima Unije i koristi za tu treću zemlju; utvrđuju uslovi za učešce u programu Unije, uključujući obračun finansijskih doprinosa za pojedinačne programe i administrativnim troškovima tog programa; trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlašćenje za donošenje odluka u pogledu programa Unije; garantuje prava Unije da osigura dobro finansijsko upravljanje i štiti svoje finansijske interese.

Dodatna ulaganja u sektor zdravstva u okviru drugih programa Evropske unije

Kao dopuna programu „EU za zdravlje”, dodatna ulaganja u sektor zdravstva ostvariće se u okviru drugih  programa Evropske unijeU:

 • Evropski socijalni fond plus (ESF +) – za podršku ranjivim grupama kad je riječ o dostupnosti zdravstvene zaštite
 • Evropski fond za regionalni razvoj – za poboljšanje regionalne zdravstvene infrastrukture
 • Program Horizon Evropa – za istraživanje u oblasti zdravlja
 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu / rescEU – za stvaranje zaliha medicinske opreme za vanredne situacije
 • Program Digitalna Evropa i Instrument za povezivanje Evrope – za stvaranje digitalne infrastrukture potrebne za digitalne alate koji se koriste u zdravstvu.

 

Integralni tekst Uredbe (EU) 2021/522 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. marta 2021. o uspostavljanju  Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja (program „EU za zdravlje”) za  period  2021.–2027. i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 282/2014  dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:107:FULL&from=EN

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal