Evropska komisija u svom mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Evropske unije  preduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom Evropske unije. Tim se odlukama, kojim su obuhvaćeni različiti sektori i oblasti politika Evropske unije, nastoji da obezbijedi pravilna primjena prava EU u korist građana i poslovnih subjekata.

Kako bi pomogla građanima i preduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti unutrašnjeg tržišta, Evropska komisija vodi stalni dijalog s državama članicama koje ne poštuju pravo Evropske unije, ako je to potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede.

Prema Ugovorima Evropske unije, Komisija može preduzeti pravne mjere – pokrenuti postupak zbog povrede prava – protiv svake države članice koja ne primjenjuje pravo Evropske unije. Komisija može uputiti predmet Sudu Evropske unije, koji u određenim slučajevima može odrediti novčane kazne. Komisija utvrđuje moguće povrede prava Evropske unije na osnovu svojih istraga ili pritužbi građana, preduzeća ili ostalih zainteresovanih strana.

Ako dotična država članica ne obavijesti Komisiju o mjerama kojima se u potpunosti prenose odredbe direktive ili ne primijeni rješenje za ispravak mogućeg slučaja povrede prava EU, Komisija može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava. Postupak se sastoji od niza koraka koji su utvrđeni u Ugovorima EU, a svaki od njih  se završava službenom odlukom:

  • Komisija šalje službenu opomenu u kojoj se od dotične države traže dodatne informacije, a država mora poslati detaljan odgovor u određenom periodu, obično u roku od dva mjeseca.
  • Ako Komisija zaključi da država ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa zakonodavstvom EU, može poslati obrazloženo mišljenje: službeni zahtjev za obezbjeđenje usaglašenosti sa zakonodavstvom Unije, koji sadrži objašnjenje zašto Komisija smatra da država krši pravo Evropske unije. Osim toga, od države članice traži se da u određenom periodu obavijesti Komisiju o preduzetim mjerama, obično u roku od dva mjeseca.
  • Ako država članica još uvijek ne sarađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Evropske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.
  • Ako država članica ne obavijesti Komisiju o mjerama kojima se na vrijeme sprovode direktive, Komisija može zatražiti od Suda da odredi kazne.
  • Ako Sud utvrdi da je država članica prekršila pravo Evropske unije, nacionalna tijela moraju preduzeti mjere za usklađivanje s presudom Suda.

O kojim se oblastima politika  EU radi i o kojim je  odlukama iz decembarskog paketa povreda propisa EU  riječ i kratak sadržaj  tih odluka  dostupan je ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/inf_20_2142

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu