Evropska komisija u svom mjesecnom paketu odluka o povredama propisa EU  preduzima pravne radnje protiv država clanica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a.  Tim se odlukama, kojima su obuhvaceni razliciti sektori i podrucja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist gradana i poslovnih subjekata.

Komisija je ustovremeno zakljucila 103 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama clanicama riješeni bez potrebe za njenim dodatnim postupanjem.

Kljucne odluke dostupne su ovdje.

Izvor : Evropska komisija

Slika: Google Images