Evropska komisija je 8. novembra 2018.  objavila mjesečni paket odluka o pokretanju pravnih postupaka  protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a,koji se odnose na različite sektore i područja politika EU.

Koje faze obuhvata postupak zbog povrede prava EU ?

Članom 258 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije,  Evropska komisija je u svojstvu  čuvara Ugovora ovlašćena  da preduzima pravne radnje protiv države članice koja ne poštuje svoje obaveze iz zakonodavstva EU-a.

Postupak zbog povrede pokreće se  zahtjevom za informacije („službena opomena”) predmetnoj državi članici koja na zahtjev mora odgovoriti u određenom roku koji obično iznosi dva mjeseca.

Ako Komisija nije zadovoljna informacijama i zaključi da država članica ne ispunjava svoje obaveze iz zakonodavstva EU-a, može joj uputiti službeni zahtjev za osiguravanje usklađenosti  sa zakonodavstvom Unije („obrazloženo mišljenje”), u kojem se traži da država članica Komisiju u određenom roku (obično dva mjeseca) obavijesti o mjerama koje je preduzela za ispunjenje obaveza.

Ako država članica ne osigura usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a, Komisija može pokrenuti postupak protiv države članice pred Sudom Evropske unije. Međutim, u 95 % slučajeva povrede države članice ispune svoje obaveze iz zakonodavstva EU-a prije upućivanja predmeta Sudu. Ako Sud presudi protiv države članice, država članica mora preduzeti potrebne mjere radi postupanja u skladu s presudom.

Ako države članice ne sprovedu direktive u roku koji su utvrdili Savjet  EU-a i Evropski parlament, Komisija može zatražiti od Suda da državi članici u prvoj presudi dosudi novčanu kaznu. Ta je mogućnost uvedena Ugovorom iz Lisabona, a utvrđena je članom 260 stav 3 Ugovora o funkcionisanju EU.

Ukoliko  država članica ni nakon prve presude ne preduzme potrebne mjere, Komisija može otvoriti novi predmet povrede na osnovu  člana 260 Ugovora o funkcionisanju , pri čemu se državi članici šalje samo jedno pisano upozorenje prije pokretanja postupka pred Sudom.

Ako Komisija protiv države članice ponovo pokrene postupak pred Sudom, može predložiti da Sud državi članici odredi novčane kazne na osnovu  trajanja i ozbiljnosti povrede, kao i  na osnovu  veličine države članice.

Postoje dvije vrste novčane kazne: novčana kazna u obliku paušalnog iznosa koji  zavisi od vremena  koje je proteklo od prve presude Suda i dnevna novčana kazna po danu za svaki dan od donošenja druge presude Suda do prestanka povrede.

Novčane kazne predlaže Komisija, a Sud može preinačiti iznose u svojoj presudi.

Odluke Komisije o povredama prikupljaju se jednom mjesečno u okviru opšteg postupka kojim su obuhvaćena različita područja politike. Odluke Komisije se objavljuju.

Integralno saopštenje  o Paketu  Evropske  komisije o povredama propisa Evropske unije   za novembar 2018.  dostupno je ovdje .

Više pojedinosti o donesenim odlukama dostupno je u registru odluka o povredama na http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=hr

 

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images