Objavljen poziv na podnošenje prijava za „Zdravlje – 2018.” u okviru Trećeg  višegodišnjeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja za period  2014.–2020. za podnošenje prijava koji  uključuje:

— Poziv na podnošenje predloga za dodjelu finansijskog doprinosa za posebna djelovanja u obliku bespovratnih sredstava za projekte . Rok za podnošenje predloga je 26. april 2018.

Treći višegodišnji program djelovanja Unije u oblasti zdravlja za  period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2020.  uspostavljen je Uredbom (EU) br. 282/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta.

Opšti ciljevi Programa su dopuna, podrška i povećanje vrijednosti politika država članica radi poboljšanja zdravlja građana EU i smanjenja nejednakosti u oblasti zdravlja promovisanjem  zdravlja, podsticanjem inovacija u zdravstvu, povećanjem održivosti zdravstvenih sistema  i zaštitom građana Unije od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

Program  je otvoren za učešće trećih zemalja, posebno zemalja pristupnica, zemalja kandidata i potencijalnih kandida koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu s opštim načelima i opštim odredbama i uslovima  za njihovo učešce u programima Unije uspostavljenim u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Savjeta o pridruživanju ili sličnim sporazumima,  zemalja Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA)/Evropskog ekonomskog prostora (EGP), susjednih zemalja i zemalja na koje se primjenjuje evropska politika susjedstva (EPS) te drugih zemalja, u skladu s uslovima utvrđenim bilo kojim odgovarajućim bilateralnim ili multilateralnim sporazumom.

Finansijski okvir za sprovođenje Programa za period  od 1. januara  2014. to 31. decembra  2020. iznosi 449 394 000 EUR po tekućim cijenama.

Sve informacije, uključujući Odluku Komisije od 13. decembra 2017. o donošenju Programa rada za 2018. radi sprovođenja Trećeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja te o odabiru, dodjeli i drugim kriterijima za finansijske doprinose u okviru djelovanja iz ovog programa, dostupne su na internetskim stranicama Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea) na adresi:

http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html