Objavljen poziv za dostavljanje predloga  – EACEA/16/2018- Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike-Evropski mladi zajedno (2018/C 133/09)

Projektom „Evropski mladi zajedno” podsticaće se inicijative barem pet organizacija za mlade iz pet različitih zemalja koje su prihvatljive za program Erasmus+ kako bi se razmjenjivale njihove ideje o EU-u, ohrabrivalo šire građansko učestvovanje  i podsticao osjećaj građanstva EU-a.

Tematski prioriteti su aktivno građanstvo, stvaranje mreža, evropske vrijednosti i evropsko građanstvo, demokratsko učestvovanje, demokratska otpornost i socijalna uključenost mladih.

Prihvatljivi aplikanti :neprofitne organizacije, udruženja i NVO-e, uključujući evropske nevladine organizacije za mlade, socijalna preduzeća, javna tijela na lokalnmj, regionalnom ili nacionalnom nivou ,udruženja regija, Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju, profitna tijela koja učestvuju u Korporativnoj društvenoj odgovornosti, s poslovnim nastanom u zemlji učesnici programa Erasmus+.

Minimalni zahtjev za uspostavljanje  partnerstva za ovaj poziv najmanje je pet partnera iz pet različitih zemalja koje su prihvatljive za učestvivanje  u programu Erasmus+. Organizacije koje se prijavljuju treba da  dokažu da mogu garantovati geografsku ravnotežu u pogledu partnera iz različitih djelova zemalja učesnica programa Erasmus+. To podrazumijeva raspodjelu partnerstava širom zemalja učesnica programa Erasmus +, gdje partneri dolaze iz različitih regija istoka, zapada, sjevera i juga.

Sve informacije o pozivu EACEA/16/2018, uključujući smjernice za podnošenje prijave, dostupne su  ovdje.

Adrese e-pošte za kontakt: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu