ESOF (EuroScience Open Forum) je evropski stručni skup koji je 2004. godine stvorio EuroScience, okuplja više od 4.000 istraživača, edukatora,  poslovnih aktera, kreatora politike i novinara iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o otkrićima u nauci te budućim naučnim politikama.

Program i detalje za registraciju možete pronaći ovdje .