Objavljen  Poziv  za podnošenje prijava za „Nagradu Altiero Spinelli za informisanje” 2019. (2019/C 251/02)

Treću godinu Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Evropske komisije obavila poziv za podnošenje prijava za „Nagradu Altiero Spinelli za informisanje” Evropske Unije.

Cilj nagrade  je  doprinos boljem upoznavanju građana s EU-om i širenju osjećaja odgovornosti za evropski projekat. Nagrada za 2019. posebno je usmjerena na mlade.

Dodijeliće se najviše 16 nagrada, svaka u iznosu od 25 000 EUR.

Poziv je otvoren za:

  • pojedince (fizička lica) koji su građani EU-a i
  • nevladine pravne subjekte sa sjedištem i poslovnim nastanom u državi članici EU-a.

Ne mogu se prijaviti javna tijela.

Rok za prijavu je 29. oktobar  2019. u 17 sati (po srednjoevropskom vremenu).

Sve bitne informacije i obrasci za prijavu dostupni su na linku.

 

 

Izvor:  ec.europa.eu

Slika: Google Images