Evropski revizorki sud objavio  je  Tematski izvještaj  br. 5/2018 – „Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišćen” .

Sud je u okviru ove revizije ispitao povezanost obnovljive energije i ruralnog razvoja. Ispitan je okvir politike EU-a za obnovljivu energiju u cjelini i način na koji su u njega integrisani posebni aspekti ruralnog razvoja.

Sud je na bazi sprovedene revizije zaključio da postoji potencijal za sinergiju između politike za obnovljivu energiju i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EPFRR-a kojim bi se mogao potstaknuti održiv ruralni razvoj, ali taj je potencijal dosad ostao uglavnom neiskorišćen.

Dokument možete pregledati ili preuzeti na internetskim stranicama Evropskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu

http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/renevable-energy-5-2018/hr/