Evropska komisija je 12. januara 2018. godine, objavila je dva  poziva u oblasti  informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama .

  1. Poziv za podnošenje predloga za 2018. – 2018/C 9/09 – Jednostavni programi -Bespovratna sredstva za mjere informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta.
  2. Poziv za podnošenje predloga za 2018. – 2018/C 9/10 Programi u kojima učestvuju više korisnika – Nepovratna sredstva za mjere informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta.

Opšti cilj mjera informisanja i promocije je jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Evropske  unije.

Posebni  ciljevi mjera informisanja i promocije  su:

  • podizanje nivoa svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Uniji;
  • povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Unije i određenih prehrambenih proizvoda kao i  povećanje njihove prepoznatljivosti u Uniji i izvan nje;
  • podizanje nivoa svijesti o sistemima kvaliteta Unije i njihova prepoznavanja;
  • povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast;
  • ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uslova u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

Korisnici moraju jasno potvrditi doprinos Evropske unije u svim aktivnostima za koje se bespovratna sredstva upotrebljavaju.

U tom su pogledu korisnici dužni  da istaknu ime i amblem Evropske unije u svim publikacijama, plakatima, programima i drugim proizvodima ostvarenima u okviru sufinansiranog projekta.

Sav vizualni materijal proizveden u okviru programa promocije koji sufinansira Evropska unija mora sadržavati oznaku „Enjoy it’s from Europe”.

Rok za podnošenje predloga je 12. april 2018., 17 sati CET (srednjoevropsko vrijeme).

Datum početka mjere je  1. januar 2019.

Evropska komisija povjerila je Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea) zadatak upravljanja određenim djelovima mjera informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama, uključujući objavljivanje poziva na podnošenje predloga i evaluaciju prijava za jednostavne programe.

Godišnjim programom rada Komisije za 2018. utvrđeni  su detalji za dodjelu sufinansiranja i prioriteti za jednostavne programe i programe u kojima učestvuju  više korisnika na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama.

Program je dostupan na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm