Objavljena Ljestvica uspjeha u inoviranju na nivou EU-a i njenih regija za 2019.i Pregled rezultata regija u oblasti inovacija za 2019. pokazuju da se uspješnost EU-a u oblasti inovacija poboljšava četiri godine zaredom.

Evropa je u oblasti inovacija prvi put u istoriji uspješnija od Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, od EU-a su i dalje uspješniji Japan i Južna Koreja, a Kina se ubrzano približava. Ti podaci dopunjuju nedavne  preporuke  Evropske komisije po državama članicama u okviru evropskog semestra, u kojima je istaknuta uloga istraživanja i inovacija te se preporučuje povećanje rasta produktivnosti i konkurentnosti.

Države članice EU-a dijele se na osnovu uspješnosti u četiri grupe: predvodnici u inovacijama, veliki inovatori, umjereni inovatori i skromni inovatori.
Švedska je 2019. predvodnica EU-a u inovacijama, a slijede je Finska, Danska i Holandija. Ujedinjeno Kraljevstvo i Luksemburg izgubili su status predvodnika u inovacijama i sada su u grupi velikih inovatora, a Estonija se prvi put pridružila toj grupi.
Uspješnost EU-a u oblasti inovacija povećala se od 2011. u prosjeku za 8,8 %. Od 2011. uspješnost u oblasti inovacija povećala se u 25 država članica EU-a. Uspješnost se najviše povećala u Litvaniji, Grčkoj, Letoniji, Malti, Ujedinjenom Kraljevstvu, Estoniji i Holandiji, a najviše se smanjila u Rumuniji i Sloveniji.
Na svjetskom nivou Evropska unija je  nadmašila Sjedinjene Američke Države. Evropska unija  je i dalje znatno uspješnija od Brazila, Indije, Rusije i Južne Afrike. Međutim, uspješnost Kine u oblasti inovacija raste tri puta brže nego u EU-u. EU zaostaje za Japanom i Južnom Korejom.

U određenim oblastima inovacija sljedeće su zemlje najuspješnije u EU-u:

  • Danska – ljudski resursi i podsticajno okružje za inovacije
  • Luksemburg – privlačni istraživacki sistemi
  • Finska – finansije i podrška
  • Njemacka – ulaganja preduzeća
  • Portugalija – inovatori iz malih i srednjih preduzeća
  • Austrija – povezanost
  • Malta – intelektualna imovina
  • Irska – učinci na zapošljavanje i učinci na prodaju.

Ljestvica uspjeha u inoviranju za 2019. propracena je Pregledom rezultata regija u oblasti inovacija. Njime se pruža uporedna procjena uspješnosti inovacionih sistema u 238 regija u 23 države članice EU-a, a Kipar, Estonija, Latvija, Luksemburg i Malta uključeni su na nivou cijele zemlje. Osim toga, Pregled rezultata regija u oblasti inovacija obuhvata i regije Norveške, Srbije i Švajcarske.

Najinovativnije regije u EU-u su Helsinki-Uusimaa u Finskoj te Stockholm u Švedskoj i Hovedstaden u Danskoj.

Komisija navodi da otprilike dvije trećine evropskog privrednog rasta tokom posljednje decenije podstaknuto je inovacijama,  da  svaki euro koji ulaže u Evropski program za istraživanje i inovacije Horizon Evrope potencijalno može ostvariti povrat od 11 eura BDP-a tokom 25 godina, kao i da se  očekuje  da će se ulaganjima u istraživanja i inovacije u periodu od 2021. do 2027. otvoriti do 100 000 novih radnih mjesta u oblasti aktivnosti istraživanja i inovacija.

Zahvaljujući podacima iz Evropske ljestvice uspjeha u inoviranju i Pregleda rezultata regija u oblasti inovacija države članice, regije i EU u cjelini lakše utvrđuju u kojim su oblastima uspješni, a u kojima su im potrebne reforme politika radi boljeg promovisanja inovacija. Osim toga, u okviru analize evropskog semestra Komisija je nedavno predstavila preporuke po državama članicama za 2019., u kojima se svim državama članicama EU-a daju smjernice ekonomske politike za sljedećih 12 do 18 mjeseci. U ovogodišnjim preporukama istraživanja i inovacije dobile su istaknutu ulogu.

Izvor Evropska komisija