U Službenom listu Evropske unije objavljena je ODLUKA (EU) 2019/1798 Evropskog parlamenta i Savjeta , kojom se Laura Codruța Kövesi imenuje za glavnog evropskog tužioca EPPO-a na period od sedam godina,počev od danas, 31. oktobra 2019. godine.

Laura Codruţa Kövesi, rumunska državljanka, tokom karijere u Rumuniji obavljala je različite tužilačke  funkcije.

Izabrana je između tri kandidata u užem izboru koje je predložila nezavisna komisija za odabir, nakon otvorenog poziva za podnošenje prijava.

Mogućnost osnivanja Kancelarije evropskog javnog tužioca( EPPO-a) predviđena je Lisabonskim ugovorom u dijelu  koja se odnosi na područje pravde,  slobode i sigurnosti.

Uredbom Savjeta EU 2017/1939 osnovana je Kancelarija evropskog javnog tužioca i utvrđena su  pravila o njenom radu.

Do sada su se 22 države članice pridružile EPPO-u, a pet država koje trenutno nisu dio EPPO-a su Švedska, Mađarska, Poljska, Irska i Danska mogu se pridružiti u bilo kojem trenutku.

Sjedište EPPO-a biće u Luksemburgu i trebao bi da počne s radom krajem 2020.

Glavnog evropskog tužioca EPPO-a zajedničkom saglasnošću imenuju Evropski parlament i  Savjet na mandat od sedam godina koji se ne može obnavljati.

Tekst Odluke dostupan ovdje.

Saznajte više ovdje .

 

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal i europarl.europa.eu