Uredbom (EU) 2018/1475 Evropskog parlamenta  i Savjeta  od 2.  oktobra 2018.o utvrđivanju pravnog okvira Evropskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU uspostavlja se pravni okvir za volontiranje ili rad mladih na korisnim projektima širom Evrope pod pokroviteljstvom Evropskih snaga solidarnosti.

Uredba sadrži širok raspon aktivnosti, među kojima su volontiranje, osposobljavanje za samostalan rad, zapošljavanje i projekti solidarnosti koje vode mladi. Temelji će se na postojećim primjerima dobre prakse, uglavnom iz programa ERASMUS+ i Mladi na djelu.

Aktivnost solidarnosti  u smislu ove uredbe   znači visokokvalitetna privremena aktivnost koja ne utiče negativno na funkcionisanje tržišta rada; kojom se odgovara na važne društvene izazove u korist zajednice ili društva u cjelini i tako doprinosi ostvarivanju ciljeva Evropskih snaga solidarnosti; koja može imati oblik volontiranja, stažiranja, zaposlenja, projekata solidarnosti i aktivnosti umrežavanja u različitim oblastima; kojom se osigurava evropska dodata vrijednost i usklađenost sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima, koja uključuje izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja putem odgovarajućih aktivnosti koje se mogu ponuditi učesnicima prije, tokom i nakon aktivnosti; koje se može sprovoditi u širokom rasponu područja, kao što su na primjer zaštita  životne sredine, ublažavanje klimatskih promjena i veća socijalna uključenost, međutim, koja ne uključuje aktivnosti koje su dio kurikuluma u formalnom obrazovanju, sistemima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i aktivnosti odgovora na hitne situacije.

Evropske snage solidarnosti bit će otvorene za mlade u dobi od 18 do 30 godina koji dolaze iz Evropske unije, kao i iz zemalja pristupnica, zemalja kandidata i potencijalnih zemalja kandidata, zemalja EFTA-e i EEA-e, Švajcarske i zemalja obuhvaćenih evropskom politikom susjedstva.

Koristit će se budžetom u ukupnom iznosu od 375 600 000 eura za period  od 2018. do 2020.

Tekst uredbe možete pogledati ovdje.