Uredba (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2018. o zajedničkim pravilima u oblasti  civilnog  vazduhoplovstva  i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta  te stavljanju van snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta  i Uredbe Savjeta  (EEZ) br. 3922/91, objavljena je u Službenom listu Evropske unije L 212, od 22. avgusta 2018.

Tekst Uredbe  ovdje.