Evropska komisija je danas objavila Smjernice o novim pravilima o zaštiti podataka kojim će se osigurati da se u okviru Evropske unije,  od 25. maja  2018. nesmetano primjenjuju  nova pravila o zaštiti podataka.

Budući da je do primjene novog propisa ostalo nešto više od sto dana, u smjernicama se daje pregled onoga što bi Evropska komisija, nacionalna tijela za zaštitu podataka i državne  uprave trebalo da  preduzmu  kako bi se pripremna faza uspješno završila.

Pokrenut je   novi internetski alat namijenjen MSP.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en