Otvorene su nove teme poziva Mobility for Growth, Automated Road Transport Green Vehicles u području Pametnog, zelenog i integrisanog prometa.

Mobility for Growth: H2020-MG-2018-2019-2020

Automated Road Transport: H2020-DT-ART-2018-2019-2020

Green Vehicles: H2020-LC-GV-2018-2019-2020

Rokovi za prijavu projektnih predloga su, zavisno  od teme , 30. januar 2018. (za prvu fazu) i/ili 4. april 2018. godine.