Evropska komisija pozdravila je  sporazum izmedu Evropskog parlamenta i Savjeta o stvaranju prve  svjetskog „zelene liste”, klasifikacionog sistema ili taksonomije za održive ekonomske aktivnosti.

Sistemom se stvara zajednički jezik koji ulagači mogu upotrebljavati pri ulaganju u projekte i ekonomske  aktivnosti koje imaju znatan pozitivan učinak na klimu i životnu sredinu. Pomoći će pri povećanju privatnih i javnih ulaganja kojima će se finansirati prelazak na klimatski neutralnu i zelenu ekonomiju  te preusmjeravanju kapitala u zaista održive ekonomske aktivnosti i projekte. U sporazumu se naglašava predanost EU-a sprovođenju Pariskog sporazuma i ostvarenju klimatske neutralnosti do 2050.

Sporazum je dio  Akcijskog plana Komisije za finansiranje održivog rasta i sastavni je dio planova unije tržišta kapitala da poveže izvore finansiranja s potrebama realne ekonomije, navodi se, pored ostalog, u saopštenju Evropske komisije od 18. decembra 2019.

Saznajte više ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu