Evropska komisija  osnovala  Forum za usklađivanje s propisima o zaštiti životne sredine i upravljanju životnom sredinom (COMMISSION DECISION of 18 January 2018 (2018/C 19/03).

Zadatak  Foruma je da pomaže Komisiji u koordinaciji i praćenju primjene mjera za poboljšanje usaglašenosti s propisima o zaštiti životne sredine i upravljanju životnom sredinom, kao i u pripremi zakonodavnih predloga ili politika u oblasti  usklađenosti s propisima o životnoj sredini i upravljanju  i životnom sredinom, uključujući: podsticanje, praćenje i sprovođenje usklađenosti (obezbjeđivanje usaglašenosti); pristup pravosuđu u pitanjima životne sredine;  pristup informacijama o životnoj sredini; učešće javnosti; i bilo koje drugo pitanje u oblasti upravljanja.

Takođe, zadatak Foruma je da uspostavi saradnju i koordinaciju između Komisije, država članica i postojeće panevropske mreže eksperata, kada su u pitanju pitanja koja se odnose na primjenu zakonodavstva, programa i politika u oblasti zaštite životne sredine u Uniji; kao i da  dovede  do razmjene iskustava i dobre prakse u oblasti usklađenosti s propisima o životnoj sredini  i upravljanju životnom sredinom .

Članovi Foruma  su: Mreža Evropske unije za implementaciju i primjenu  prava u oblasti životne sredine; Evropska mreža tužilaca u oblasti životne sredine -European Network of Prosecutors for the Environment ; Evropski forum sudija u oblasti životne sredine (EU Forum of Judges for the Environment); mreža EnviCrimeNet; Evropska mreža šefova agencija za zaštitu životne sredine (European Network of the Heads of Environment Protection Agencies); Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucija( European Organisation of Supreme Audit Institutions); Europol i Eurojust.

Forumom  predsjedava predstavnik Glavne uprave za  životnu sredinu Evropske komisije („GU ENV”).