EPPO je nedjeljivo tijelo Unije koje djeluje kao jedinstveni ured s decentralizovanom strukturom.

EPPO je ustrojen na centralnom  nivou i na decentralizovanom nivou .

Centralni nivo sastoji se od centralnog  ureda u sjedištu EPPO-a, koji se sastoji se od kolegijuma, stalnih vijeća, glavnog evropskog tužioca, zamjenikâ glavnog evropskog tužioca, evropskih tužioca i upravnog direktora.

Decentralizovani nivo   sastoji se od delegiranih evropskih tužilaca koji su smješteni u državama članicama.

Uredba Savjeta(EU) 2017/1939 o sprovođenju  pojačane saradnje u vezi s osnivanjem Ureda evropskog javnog tužioca („EPPO”), objavljena je  u Službenom listu Evropske unije L283, od 31. oktobra 2017.