Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker službeno  je osnovao Radnu grupu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali efikasnije”, sa zadatkom da do 15. jula 2018. predsjedniku Junkeru dostave izvještaj s preporukama za bolju primjenu načela supsidijarnost i proporcionalnosti, u područjima politika u kojima bi se poslovi mogli delegirati ili u potpunosti vratiti državama članicama i načinima za veću uključenost regionalnih i lokalnih tijela u donošenje politika i njihovo sprovođenje.

Predsjednik Junker najavio je osnivanje radne grupe u svom govoru u stanju Unije koji je održao 13. septembra: „Ova Komisija nastojala je biti velika u velikim stvarima, a u malima mala, što je i učinila. Kako bismo dovršili započeti posao, osnovaću radnu grupu za supsidijarnost i proporcionalnost, koja ce izrazito kritički preispitati sva područja politika kako bismo bili sigurni da djelujemo samo ondje gdje EU može ostvariti dotatu vrijednost.”

Radna grupa počeće  s radom 1. januara 2018., a njome će predsjedati Frans Timermans, prvi potpredsjednik zadužen za bolje donošenja propisa, međuinstitucionalne odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima. Sastojaće se od devet članova, od čega će tri člana biti iz nacionalnih parlamenata, tri iz Evropskog parlamenta, a tri iz Odbora regija.

Izvor: https://ec.europa.eu

Slika: Google Images