Aktivnosti obuhvataju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Podstiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i preduzetništva.

Više informacija, projektna dokumentacija poput Vodiča za aplikante  dostupno je na Portalu za učesnike , odnosno ovdje

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html