Uoči pokretanja Evropske godine kulturnog nasljeđa u 2018. na Evropskom kulturnom forumu u Milanu, oznaku evropskog nasljeđa je dobilo devet lokacija koje slave ili simbolišu evropske ideale, vrijednosti, istoriju i integracije:

Muzički putevi u Lajpcigu (Njemačka); Sinagoga u ulici Dohani (Mađarska); Tvrđava Kadine (Italija); Crkva Javorca (Slovenija); bivši koncentracioni logor Nacvajler i okolni logori (Francuska i Njemačka); memorijalni centar Siget (Rumunija); rudnik Bua du Kazije (Belgija); selo Šengen (Luksemburg) i Ugovor iz Mastrihta (Holandija).