Evropski investicioni fond (EIF) i Evropska komisija pokreću novi pilot-Instrument za garancije i tako pojedincima i organizacijama koji žele da ulažu u vještine i obrazovanje olakšaju pristup izvorima finansiranja.

Vrijednost programa je 50 miliona eura, a cilj programa  je podsticati finansiranje polaznika, preduzeća koja ulažu u usavršavanje svojih zaposlenih i organizacija koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje.

Riječ je o novoj inicijativi za finansiranje zaduživanjem kako bi se podstaklo ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i vještine, u cilju  povećanja zaposlenosti i odgovor na nove potrebe evropske ekonomije, a posebno je važna s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju evropskih građana i preduzeća izazvanu pandemijom koronavirusa.

U pilot-fazi osiguraće se garancije EU do 50 miliona eura uz podršku Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), što će podstaknuti finansiranje zaduživanjem za projekte u oblasti sticanja vještina i obrazovanja u Evropi.

Cilj je mobilizovati investicije u iznosu od više od 200 miliona eura. Zainteresirane finansijske institucije ili pružaoci obrazovanja i osposobljavanja mogu se prijaviti kao finansijski posrednici i učestovati u programu putem poziva na iskaz interesa koji je objavio Evropski investicioni fond. Evropski investicioni fond je odgovoran za odabir finansijskih posrednika, navodi se u saopstenju Evropske komisije.

Poziv za iskazivanje interesa dostupan je  ovdje

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu