Rezolucija Savjeta EU i predstavnika vlada država članica o planu rada Evropske unije u oblasti  sporta (1. januar 2017. – 31. decembar 2020.) (2017/C 189/02)

Ovom rezolucijom se ukazuje da  su Savjet Evropske unije i predstavnici država članica  SAGLASNI  da bi države članice i Komisija trebale da  daju prioritet sljedećim temama i ključnim predmetima u periodu obuhvaćenim ovim planom rada. Svako predsjedništvo može ih dopuniti s obzirom na moguća nova zbivanja:

Integritet sporta, posebno  promovisanjem  dobrog upravljanja koje uključuje zaštitu maloljetnika, specifičnost sporta, borbu protiv korupcije i namještanja utakmica, kao i borbu protiv dopinga;

Ekonomska dimenzija sporta, posebno  inovacije u sportu, sport i jedinstveno digitalno tržište;

Sport i društvo, posebno  socijalna uključenost, uloga trenera, obrazovanje u sportu i  pomoću njega, sport i zdravlje, sport i životna sredina, sport i mediji, kao i sportska diplomatija.

Takođe, Savjet Evropske unije i predstavnici država članica PREPOZNAJU  potrebu za saradnjom s trećim zemljama, posebno zemljama kandidatima  i potencijalnim kandidatima za ulazak u EU, radi promovisanja evropskih vrijednosti putem sportske diplomatije te s nadležnim međunarodnim organizacijama u oblasti sporta, uključujuci Savjet  Evrope, Svjetsku antidopinšku agenciju (WADA) i Svjetsku zdravstvenu organizaciju.

Integralni tekst Rezolucije na

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A42017Y0615%2801%29