Manje od trećine plastičnog otpada reciklira se u Europi. Više činjenica i brojki o plastičnom otpadu i reciklaži