Kako bi se zaštitili izvori vode za budućnost, poslanici Evropskog parlamenta  su 12. februara   2019. glasali  su o predlogu za ponovnu upotrebu vode u poljoprivredi.

Novim pravilima  EU želi da  podstakne i korištenje reciklirane vode za navodnjavanje u poljoprivredi, jer taj sektor troši gotovo polovinu sve vode godišnje u EU-u. Vece ponovno korištenje vode u poljoprivredi smanjilo bi pritisak na izvore za oko pet posto godišnje.

Kako bi se zaštitili usjevi, nova pravila uključuju i standarde za kvalitet reciklirane vode, stalni nadzor kvalitete vode, dok postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda treba da  imaju  plan za upravljanje rizicima. Uprave u državama članicama izdavale bi dozvole za postrojenja za prečišćavanje i pratile poštuju li se pravila.

Više informacija http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20190206STO25114/ponovnim-koristenjem-vode-u-poljoprivredi-protiv-susa-i-nestasica

Izvor: http://www.europarl.europa.eu

Slika: Google Images