Trenutno 12 država članica ima mehanizme za procjenu potencijalnog rizika od direktnih stranih ulaganja (Portugalija, Španija, Francuska, UK, Italija, Austrija, Luksemburg, Njemačka, Poljska, Litva, Latvija i Finska). Trgovinski partneri kao što su SAD, Rusija, Japan, Kina i Australija takođe imaju slične mehanizme.

Poslanici  Evropske unije  su u postupku procjene predloga za uspostavljanje pravnog okvira za provjeru direktnih stranih ulaganja u Evropsku uniju.
Predlog uključuje evropski okvir za nadzor ulaganja od strane država članica, mehanizme saradnje između Komisije i članica kako bi procijenili uticaj na sigurnost te veću transparentnost kod preuzimanja firmi . Prema predlogu Komisija bi nadzirala ulaganja koja utiču na programe EU-a kao što su Horizont 2020 i Galileo.
Detaljnije saznajte ovdje.