Strateški plan za Horizon Evropu 2021-2024

March 16th, 2021|

  Evropska komisija je 15. marta 2021.donijela prvi Strateški plan za Horizon Evropu, novi program Evropske unije  za istraživanje i inovacije vrijedan 95,5 milijardi eura. Strateški plan novost je u programu Horizon Evropa, kojim  se [...]