Pojam evropskih pravnih instrumenata odnosi se na instrumente dostupne evropskim institucijama za sprovođenje svojih nadležnosti, ovlašćenja i zadataka. Zakonodavni akti su pravni akti doneseni u skladu s redovnim ili posebnim zakonodavnim postupkom. Hijerarhija tih akata je utvrđena Ugovorom  o funkcionisanju Evropske unije :

  • Uredbe: obavezujuće su u cjelosti i neposredno se primjenjuju u svim zemljama EU-a;
  • Direktive: obavezuju zemlje EU-a u pogledu rezultata koje je potrebno postići, moraju biti transponovane u nacionalni zakonski okvir pa stoga za svaku državu članicu ostavljaju prostora za manevrisanje u pogledu oblika i sredstava primjene;
  • Odluke: u cijelosti su obavezujuće za one kojima su upućene;
  • Preporuke i mišljenja: neobavezujući su, deklaratorni instrumenti.

Takođe, Ugovorom o funkcionisanju EU  uvodi se mogućnost prema kojoj evropski zakonodavac Komisiji delegira ovlašćenja za donošenje nezakonodavnih akata opšte primjene radi dopune ili izmjene elemenata zakonodavnih akata koji nisu ključni.

Uz navedene akte propisane UFEU-a, u praksi su razvijene čitave serije jedinstvenih dokumenata: međuinstitucionalni sporazumi, rezolucije, zaključci, komunikacije, zelene knjige i bijele knjige.

U okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP-a) koriste se posebni pravni instrumenti, poput mjera i pozicija EU-a.