Evropska komisija je nedavno predstavila svoje predloge za  revidiranje metodologije procesa pristupanja EU-u kako bi bio vjerodostojniji, dinamičniji i predvidljiviji i s jačim političkim uticajem.

Predlozi su  sadržani u dokumentu – Komunikaciji od 5. februara 2020. godine  pod nazivom  „Unapređenje procesa pristupanja – Kredibilna perspektiva EU za Zapadni Balkan“.

Ono što se kao glavni akcenti  iz Predloga dokumenta  Komisije mogu izdvojiti   je da  se proces proširenja temelji  na utvrđenim kriterijima  i strogim uslovima, da je vladavina pravna reper za process pristupanja kroz pravilo ,,najprije osnovno, da  se  revidiranje odnosi na uvođenje klasteringa odnosno tematskog grupisanja pregovaračkih poglavlja, jasnije i sadržajnije finansijske podsticaje za države  kandidate, uvodi se  mogućnost redovnijeg pregleda i praćenja ukupnog napretka procesa pristupanja EU  od strane država članica.

Uslovi za pristupanje Evropskoj uniji  utvrđeni su Ugovorom o Evropskoj uniji i kriterijumima iz Kopenhagena koji su vrlo jasni, i ne mijenjaju se: stabilne institucije, garantovanje demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i poštovanja i zaštite manjina;  funkcionalna tržišna ekonomija i sposobnost da se nosi s konkurencijom i tržišnim silama u EU-u; sposobnost preuzimanja i efikasnog izvršavanja obaveza iz članstva.

U slučaju Zapadnog Balkana, dodatni uslovi za članstvo postavljeni su u „Procesu stabilizacije i pridruživanja“, koji se uglavnom odnosi na regionalnu saradnju i dobrosusjedske  odnose.

Ključna novina je uvođenje klasteringa odnosno grupisanja pregovaračkih poglavlja u šest tematskih klastera  odnosno grupa poglavlja, i to :

     1.Osnovna pitanja, koja obuhvataju širok spektar poglavlja od pravosuđa i osnovnih prava, pravde, slobode i bezbjednosti, funkcionisanja demokratskih institucija, reforme javne uprave, do ekonomskih kriterijuma,  javnih nabavki, statistike i finansijske kontrole;

         2.Unutrašnje tržište u okviru koga su  slobodno kretanje robe, radnika,  usluga i kapitala, te pravo privrednih društava, intelektualna svojina, politika konkurencije, finansijske usluge i zaštita potrošača i zdravlja;

  1. Konkurentnost i inkluzivni rast, koji obuhvata  poglavlja informaciono društvo i mediji, porezi, ekonomska i monetarna politika, socijalna politika i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijska politika, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura te  carinska unije ;
  2. Zelena agenda i održiva povezanost u okviru kojeg su poglavlja  u oblasti saobraćaja, energije ,transevropske mreže, životna sredina i klimatske promjene;
  3. Resursi, poljoprivreda i kohezija obuhvataju poglavlja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu politiku, ribarstvo, kao i poglavlja regionalna politika i koordinacija strukturni instrumenti i finansijske i budžetske odredbe i
  4. Vanjski odnosi koji obuhvataju  poglavlje vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Poglavlje 34 “Institucije” i poglavlje 35 “Ostala pitanja” obrađivaće se odvojeno.

Predviđeno  je istovremeno  da  pregovori o svakom klasteru budu otvoreni u cjelini, nakon ispunjavanja referentnih vrijednosti za otvaranje , a ne na osnovu pojedinačnog poglavlja, stim  sto će pregovori o osnovnim pitanjima  imati ključnu ulogu  i biće  prvi otvoreni , a posljednji zatvoreni, a napredak u njima odrediće ukupni tempo pregovora.

Vremenski okvir između otvaranja klastera i zatvaranja pojedinih poglavlja,   biće  ograničen, po mogućnosti u roku od godinu dana,  i u potpunosti zavisan od napretka reformi, pa će, kako se predviđeno, što više kandidat bude  napredovao  u svojim reformama, to će više napredovati u procesu pristupanja EU.

Biće jasniji i sadržajniji finansijski podsticaji za države  kandidate. Naime, Komisija će definisati uslove za napredovanje kandidata u različitim fazama procesa i pružiće jasne i opipljive podsticaje od direktnog interesa za građane, kako bi podstakla zahtjevne reforme.  Podsticaji mogu uključivati ubrzanu integraciju i „postupno uvođenje“ u pojedinačne politike EU, tržište EU i programe EU , uz istovremeno obezbjeđivanje jednakih uslova, kao i povećanje finansiranja i ulaganja.

Takođe, pregovori bi se mogli odgoditi u određenim oblastima, ili u najozbiljnijim slučajevima obustaviti u cjelini, a već zatvorena poglavlja mogu se ponovo otvoriti.

Koristi bliske integracije, poput pristupa programima Evropske unije, mogu se zaustaviti ili povući, a obim i intenzitet finansiranja iz EU-a mogu se smanjiti .

 Države članice će imati mogućnost redovnijeg pregleda i praćenja ukupnog napretka procesa pristupanja EU .

Predviđeno je da se revidirana  metodologija neće  primjenjivati na  Crnu Goru i Srbiju, osim ako zemlje izraze želju da ovu metodologiju inkorporiraju u svoje pregovore.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu