Mariya Gabriel, komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo, na Međunarodnom sajmu klasičnih filmova u Lyonu, 18. oktobra 2018. predstavila  prototip Kataloga evropskih filmova. Katalog je jedna od važnih aktivnosti iz strategije Digital4 Culture i važan dio programa Evropske godine kulturne baštine 2018.

Evropski audiovizuelni opservatorij pomogao je u pokretanju novog kataloga, koji će građanima, filmskim profesionalcima i javnim tijelima pružati informacije o evropskim filmovima i o njihovoj dostupnosti putem usluga videa na zahtjev u svakoj državi EU-a.

Trenutno je Katalog još uvijek u fazi prototipa i sadrži podatke o 35 000 evropskih filmova, dobivene iz 115 usluga videa na zahtjev. Planira se da će se beta verzija Kataloga predstaviti u martu ili aprilu 2019. te da će Katalog biti završen do kraja sljedeće godine.

Ovaj inovativni alat finansira program MEDIA, namijenjen za podršku evropskom audiovizuelnom sektoru. Alat će biti dostupan građanima, filmskim profesionalcima i javnim tijelima. Donijet će brojne i raznovrsne koristi.

Građani će dobiti pravu internetsku kinoteku krcatu evropskim filmovima brojnih vrsta i žanrova pa će imati bolji pregled kinematografije iz cijelog EU-a.

Filmski profesionalci ima će specifičnije koristi. Autori i producenti će znati u kojim se državama njihovi filmovi nude putem usluga videa na zahtjev, kao i o kojim je tačno pružaocima usluga riječ. Distributeri koji žele bolje da plasiraju  svoje evropske filmove moći će lakše pronaći pružaoce usluga videa na zahtjev koji nude slične radove, što znači da će imati indikacije koji bi od njih mogli biti zainteresovani za njihove filmove.

Pružaoci usluga videa na zahtjev lakše će pronalaziti evropske filmove koji su dostupni putem interneta u drugim državama, a koji bi mogli zanimati njihove gledaoce.

Javna tijela će raspolagati pokazateljem kojim će moći pratiti kvalitet zakonite ponude evropskih filmova u digitalnom svijetu. Konkretno, fondovi i agencije za podršku i promociju filma zna će jesu li filmovi koje finansiraju i generalno  podržavaju  stvarno  dostupni u drugim državama članicama.

Konačno, Katalog će zakonodavcima poslužiti kao alat kojim će kontrolisati sprovođenje  nedavne revizije Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama, među čijim je važnim elementima propisivanje kvote od 30 % za evropska djela kako bi se povećala i poboljšala prisutnost evropskog filma na internetu.

Kontekst

Inicijativa se sprovodi u kontekstu strategije Digital4 Culture i Evropske godine kulturne baštine 2018. Digitalna revolucija omogućava nove i inovativne oblike umjetničkog stvaralaštva, veći i demokratskiji pristup kulturi i baštini te nove načine za pronalaženje, konzumiranje i komercijalno iskorištavanje kulturnih sadržaja. Kako bi uzela u obzir te trendove i promjene, strategija Digital 4 Culture predlaže mjere koje se odnose na modernizaciju propisa o autorskom pravu i olakšavanju prekograničnog pristupa internetskim televizijskim i radijskim programima. Evropski parlament i Savjet  EU-a raspravljaju o tim mjerama, važnim za strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta.

Katalog evropskih filmova podržava  program MEDIA Kreativne Evrope, koji  je tokom 27 godina pomogao u snimanju i distribuciji više od 2 000 igranih filmova, dokumentaraca i televizijskih serija, među kojima su odnedavno i animirani filmovi. Komisija predlaže da se u sljedećem višegodišnjem budžetskom periodu, 2021. – 2027., budžet  programa MEDIA poveća za 30 %, na 1,2 milijarde eura.

Integralni tekst saopštenja ovdje .

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images