Evropski parlament, Savjet  EU-a i  Evropska komisija, 13. februara 2019.   postigli politički dogovor o prilagođavanju  propisa o autorskim pravima digitalnom dobu u Evropi.

„Savremena pravila o autorskim pravima koja vrijede za cijelu EU veliko su dostignuće koje smo predugo čekali. Pregovori su bili zahtjevni, ali na  koju  je važno da smo postigli pravedan i uravnotežen rezultat prikladan za digitalnu Evropu: poboljšaćemo slobode i prava koja danas uživaju korisnici interneta, autori sadržaja dobijaće   bolju naknadu za svoj rad, a internet ekonomija  imaće jasnija pravila koja će joj  omogućiti funkcionisanje i procvat,“izjavio je Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište.

Komesarka  za digitalnu ekonomiju   i društvo Marija Gabriel izjavila je: „Dugo očekivano donošenje Direktive o autorskim pravima ključan je temelj našeg jedinstvenog digitalnog tržišta. Osiguravanjem jasnijeg pravnog okvira prikladnog za digitalni svijet ojačaće se audiovizuelni i kreativni sektor i stvoriti dodata vrijednost za evropske građane. “

Reforma autorskih prava u EU-u prioritet je Evropskog parlamenta, Savjeta EU-a i Evropske komisije, kojom  se modernizuju propisi EU-a o autorskim pravima,  doneseni još 2001.

Evropska komisija predložila je u septembru 2016. da se u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta modernizuju propisi EU-a o autorskim pravima .

Evropski parlament i Savjet Evropske unije  moraju potvrditi dogovoreni tekst.Nakon potvrđivanja i objavljivanja  u Službenom listu EU-a, države članice će u roku od 24 mjeseca prenijeti nova pravila u svoja nacionalna zakonodavstva.

Integralni tekst Saopštenja za medije http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_hr.htm

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images