Evropska komisija  objavila je  Preporuku o efikasnoj aktivnoj podršci zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE) koja državama članicama daje  konkretne smjernice za mjere politike, iza kojih stoje mogućnosti finansiranja sredstvima EU, kako bi se s hitnih mjera preduzetih radi očuvanja radnih mjesta u sadašnjoj krizi prešlo na nove mjere potrebne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta.

Preporukom se podstiče otvaranje radnih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, posebno digitalne i zelene sektore.

Nove mjere treba da sadrže tri elementa:
(1) podsticaje za zapošljavanje i podrsku za preduzetnike;
(2) mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju;
(3) poboljšanu podrsku službi za zapošljavanje.

Sredstva EU, uključujući iz Instrumenta za oporavak i otpornost i Evropskog socijalnog fonda plus, dostupna su i pomažu državama članicama u finansiranju njihovih mjera EASE-a.

Tekst Preporuke Komisije (EU) 2021/402 оd 4. marta 2021.o efikasnoj aktivnoj podrsci zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE) dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal