Evropska komisija je nedavno objavila dvije studije – Studiju o učinku programa Erasmus+ na visoko obrazovanje i Studiju o strateškim partnerstvima i udruženjima znanja u okviru programa Erasmus+ u oblasti  visokog obrazovanja u kojim se  ocjenjivao  učinak programa Erasmus+ na njegova dva glavna korisnika: pojedince i organizacije.

Rezultati su pokazali da EU-ov program pomaže u pripremi mladih Evropljana za novo digitalno doba i napredak u budućim karijerama, kao i da se  Programom Erasmus+  podstiče  inovativni kapacitet univerziteta , njihov međunarodni angažman i sposobnost da odgovore na potrebe tržišta rada.

Integralni tekst saopstenja Evropske komisije možete pogledati ovdje. 

Izvor Evropska komisija
Slika: Google Images