Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) raspisala je Poziv za dostavu predloga kojima će se putem Programa Kreativna Evropa podržati Evropski projekti saradnje s početkom sprovođenja u 2020. godini.

Projektni predlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:

A) Transnacionalna mobilnost

B) Razvoj publike

C) Podizanje kapaciteta u područjima: 

C.1) Digitalizacija

C.2.) Razvoj novih poslovnih modela

C.3) Usavršavanje i osposobljavanje

D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica

E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018

Ukupn budžet iznosi  48.444.567 eura , pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za manje projekte saradnje (COOP1).

Maksimalan iznos podrške  po projektu iznosi:

EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte saradnje (COOP1)

EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte saradnje (COOP2)

U programu Kreativna Evropa – potprogramu Kultura učestvuju države članice EU, a pod posebnim uslovima mogu da učestvuju i države članice Evropskog  ekonomskog  prostora, države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te države članice Evropske politike susjedstva: Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldovij, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo.

Trajanje projekata do maksimalno 48 mjeseci a početak njihove sprovođenja između 01. septembra i 15. decembra  2020. godine.

Rok za prijave je 27. novembra 2019. godine do 17:00 po Briselskom vremenu.

Upustva  za prijavu i obrasci dostupni su na linku. 

 

Slika: Google Images