Evropska komisija je donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Evropu. Cilj  Programa je  osigurati da ljudi razviju širok spektar vještina u ranoj dobi, kao i iskoristi ljudski kapital Evrope, što će na  kraju postaknuti zapošljivost, konkurentnost i rast u Evropi.

Programom se pozivaju države članice i akteri da poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama na tržištu rada. Prema studijama 70 miliona Evropljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima problema s računanjem i digitalnim vještinama. Zbog toga su izloženi rizicima poput nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, puno Evropljana, posebno visokokvalifikovanih mladih ljudi, obavlja poslove koji nisu u skladu s njihovim talentom i težnjama.

Istovremeno, 40 % poslodavaca u Evropi navodi da ne mogu pronaći zaposlene s pravim vještinama za rast i inovacije. Konačno, premalo ljudi ima preduzetnički duh i vještine koji su potrebni za otvaranje vlastitog preduzeća i stalno prilagođavanje  promjenama na tržištu rada.

U cilju rješavanja  izazova, Komisija će u tu svrhu pokrenuti deset mjera  pomoću kojih će vještine postati vidljivije te će se poboljšati njihovo priznavanje na lokalnom  i nacionalnom nivou, kao i na nivou  EU-a, od škola i univerziteta  do tržišta rada.

Komisija je predložila  deset mjera koje će se preduzeti u iduće dvije godine, od kojih se neke pokreću danas:

Jemstvo za vještine kako bi se pomoglo niskokvalifikovanim  odraslim osobama da usvoje minimalni nivo   čitanja, računanja i digitalnih vještina te da napreduju prema sticanju srednjoškolskih kvalifikacija;

 

Revizija Evropskog kvalifikacijskog okvira radi boljeg razumijevanja kvalifikacija te kako bi se bolje iskoristile sve dostupne vještine na evropskom tržištu rada;

 

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta koja će povezati države članice i aktere  iz industrije, kao i s područja obrazovanja i zapošljavanja u cilju povećanja talentovanog  kadra iz digitalnog sektora te kako bi se osigurala primjerena digitalna pismenost pojedinaca i radne snage.

Plan za sektorsku saradnju u pogledu vještina za bolje prikupljanje informacija o vještinama te uklanjanje problema s manjkanjem vještina u određenim privrednim sektorima.

Ostale mjere pokrenut će se kasnije ove godine i 2017.:

Alat za profiliranje vještina državljana trećih zemalja kako bi se podstaklo  rano utvrđivanje i profilisanje vještina i kvalifikacija tražilaca azila, izbjeglica i drugih migranata;

 

Revizija okvira Evropass kako bi se ljudima ponudili bolji i jednostavniji alati za predstavljanje njihovih vještina te kako bi u stvarnom vremenu dobili korisne informacije o potrebama za vještinama i trendovima što im može pomoći pri donošenju odluka o karijeri i osposobljavanju;

Ostvarivanje cilja da strukovno obrazovanje i osposobljavanje bude prva opcija povećanjem mogućnosti za učenike uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje da uče kroz praksu te poboljšanjem vidljivosti dobrih rezultata strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada;

Revizija Preporuke o ključnim kompetencijama kako bi se većem broju ljudi pomoglo da steknu osnovne vještine koje su potrebne za život i rad u 21. vijeku s posebnim naglaskom na promovisanje  preduzetničkog i inovativnog načina razmišljanja i vještina; 

Inicijativa o praćenju osoba s visokoškolskim obrazovanjem kako bi se dobile tačnije informacije o tome kako te osobe napreduju na tržištu rada;

Predlog da se dodatno analiziraju i razmijene najbolje prakse o efikasnom sprječavanju  ,,odlijevanja mozgova”.