Projekat “Quantum Technologies Flagship”: tehnologija koja mijenja svijet

Kvantna tehnologija je tehnologija budućnosti, koja  ne samo da unaprjeđuje kvantno računarstvo, već ima i ogroman  potencijal u medicini i otkrivanju bolesti. Ovim oblastima  bavi se projekat Evropske komisije pod nazivom “Quantum Technologies Flagship“, koji nastoji da unaprijedi nauku, industriju i društvo te uvede  novu eru interneta – kvantni internet.

Šta uopšte znači “kvantno“ šta je tačno “Quantum Technologies Flaghship“ šta je to “kvantni Internet“ i koje su to inovacije kvantne medicine  pročitajte ovdje .

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu