Evropska komisija je  12. marta 2020. donijela AKCIONI PLAN ZA KRUŽNU EKONOMIJU KAO DIO INDUSTRIJSKE STRATEGIJE EU-A, koju je Komisija  nedavno donijela. Ovim Planom nastoji se pripremiti  ekonomija za zelenu budućnost, ojačati konkurentnost, zaštiti životna sredina i dati nova prava potrošačima, navodi se u saopštenju Komisije.

Naime, Komisija će predložiti zakonodavstvo o politici održivih proizvoda kako bi  se osiguralo da su proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a osmišljeni tako da traju duže, da se lakše mogu ponovo upotrebljavati, popravljati i reciklirati te da uključuju što je više moguće recikliranih materijala umjesto primarnih sirovina. Proizvodi za jednokratnu upotrebu biće ograničeni, a uništavanje neprodate trajne robe biće zabranjeno.

Potrošači će imati pristup pouzdanim informacijama o pitanjima kao što su mogućnost popravki i trajnost proizvoda kako bi lakše mogli odabrati ekološki održive proizvode.

Komisija će uvesti konkretne mjere:  ZA ELEKTRONIKU I IKT – novi regulatorni okvir za baterije kojim se poboljšava održivost i podstiče kružni potencijal baterija, ZA AMBALAŽU – novi obavezni zahtjevi o tome što je dopušteno na tržištu EU-a, uključujući smanjenje (prekomjerne) količine ambalaže, ZA PLASTIKU – novi obavezni zahtjevi za udio recikliranih materijala i poseban fokus na mikroplastici te plastici na biološkoj osnovi i biorazgradivoj plastici, ZA TEKSTILNE PROIZVODE – nova strategija EU-a za tekstilne proizvode kako bi se ojačala konkurentnost i inovativnost u tom sektoru te podstaklo tržište EU-a za ponovnu upotrebu tekstila, ZA GRAĐEVINARSTVO I ZGRADE – sveobuhvatna strategija za održivo izgrađeno okruženje promovišući princip kružnosti za zgrade, ZA PREHRAMBENE PROIZVODE – nova zakonodavna inicijativa o ponovnoj upotrebi radi zamjene jednokratne ambalaže i pribora za jelo u prehrambenim uslugama  i proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti, SMANJENJE KOLIČINE OTPADA: naglasak će biti na potpunom izbjegavanju otpada i njegovoj preobrazbi u visokokvalitetne sekundarne resurse kojima pogoduje dobro funkcioniranje tržišta sekundarnih sirovina. Komisija će razmotriti uspostavljanje usklađenog modela za odvojeno prikupljanje i označavanje otpada na nivou EU-a.

U Akcionom planu navodi se i niz mjera za smanjenje izvoza otpada iz EU-a na najmanju moguću mjeru te rješavanje problema nezakonitih pošiljki.

U Evropskom zelenom planu, koji je Komisija predstavila 11. decembra 2019., UTVRĐEN JE AMBICIOZAN PLAN ZA KLIMATSKI NEUTRALNO KRUŽNU EKONOMIJU u kojem ekonomski rast nije povezan s upotrebom resursa. Kružna ekonomija   smanjuje pritisak na prirodne resurse i preduslov  je za ostvarivanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu