Evropska komisija je 25. marta  2021. godine, donijela Prvi godišnji program rada za Erasmus+ za period 2021. – 2027.

Iz budzeta novog i poboljšanog programa u visini od 26,2 milijarde eura uz približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU finansiraće se mobilnost u svrhu učenja i projekti  prekogranične saradnje za 10 miliona Evropljana svih starosnih grupa i statusa, objavila je Evropska komisija prilikom usvajanja ovog programa.

Glavne karakteristike Programa Erasmus+ za period 2021. – 2027.:

Inkluzivniji  Erasmus+: bolja ponuda za osobe s manje mogućnosti, uključujući osobe iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima. Među novostima su individualne i razredne razmjene učenika i mobilnost za polaznike obrazovanja odraslih. Zahvaljujući novoj mogućnosti za mala partnerstva i pojednostavljenim procedurama lakše će se prijavljivati i manje organizacije, kao što su škole, udruženja mladih i sportski klubovi. Program će biti i internacionalniji, radi saradnje s trećim zemljama, a pritom se bazira na uspjehu prethodnog programa s projektima razmjene i saradnje u cijelom svijetu, koji se sad proširuju i na sektore sporta i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Digitalni Erasmus+: Program Erasmus+ podrzavaće razvoj digitalnih vještina u skladu s Akcionim planom za digitalno obrazovanje. Omogućiće učestovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenama putem platformi eTwinning, School Education Gateway i Evropskog portala za mlade i podsticati stručnu praksu u digitalnom sektoru. Novi formati, kao što su kombinovani intenzivni programi, omogućiće da se kratkoročna fizička mobilnost u inostranstvu kombinuje s učenjem i timskim radom putem interneta. Sprovodjenje programa dodatno će se digitalizovati i pojednostavniti potpunim uvođenjem evropske studentske iskaznice.

Zeleni Erasmus+: U skladu s Europskim zelenim planom program nudi finansijske podsticaje učesnicima koji biraju održive načine prevoza. Ulagaće i u projekte koji se bave informisanjem javnosti o ekološkim problemima i olakšavati razmjene povezane s ublažavanjem klimatske krize.

Erasmus+ za mlade: Inicijativa DiscoverEU, koja 18-godišnjacima pruža priliku da putujući vozom upoznaju Evropu, uče od drugih kultura i upoznaju se s drugim Evropljanima, sada postaje sastavni dio programa Erasmus+. Putem novih aktivnosti učestovanja mladih program će podrzavati  i mogućnosti za razmjenu i saradnju kako bi se mladima pomoglo da se uključe i nauče da učestuju  u demokratskom životu, kao i da se upoznaju sa zajedničkim evropskim vrijednostima i osnovnim  pravima, i to u direktnoj razmjeni s donosiocima političkih odluka na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Za jačanje otpornosti u kontekstu pandemije, Erasmus+ će angažovati stotine hiljada škola, visokih učilišta, ustanova za strukovno osposobljavanje, nastavnog osoblja, mladih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, civilnog društva i drugih zainteresovanih .

Ubrzaće uvođenje nove prakse kojom se poboljšava kvaliteta i relevantnost sistema obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cijeloj Evropi, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou .

Nakon donošenja Godišnjeg programa rada 25. marta 2021.  objavljeni  su i prvi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru novog programa Erasmus+. Svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za finansiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+, sa sjedištima u svim državama članicama EU i trećim zemljama koje su pridružene programu.

Objavljeni Poziv dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC

 

Vise informacija  dostupno ovdje

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_1326

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal