Evropski parlameni i Savjet usvojili su  pravila koja će pojednostaviti poljoprivrednu politiku EU-a, ojačati pregovaračku snagu poljoprivrednika u odnosu na trgovačke lance, i  bolje ih  opremiti za suočavanje s rizicima.

Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koja će stupiti na snagu 2018. godine,usvojena je s 503 glasa za, 87 protiv i 13 uzdržanih.

Nova pravila trebala bi ojačati pregovaračku moć poljoprivrednika dopuštajući svim priznatim poljoprivrednim organizacijama da planiraju proizvodnju i pregovaraju o ugovorima za nabavku robe u ime svojih članova, a da pritom ne krše pravila  konkurencije .

Kolektivni pregovori do sada su bili dopušteni samo u nekoliko sektora kao što su mliječni sektor, sektor za maslinovo ulje, govedinu i žitarice.

Poljoprivrednici  će se takođe bolje zaštititi od volatilnosti tržišta i kriza kao što su loši vremenski uslovi, biljne štetočine   ili bolesti životinja.

Evropska komisija biti će ovlašćena da  brže reaguje na krize vanrednim mjerama podrške poljoprivrednicima.

Zemlje članice će imati veću fleksibilnost u definisanju „aktivnog poljoprivrednika”, tj. lica  koje ima pravo na EU subvencionisanje poljoprivrednih gozdinstava. Takođe bi mogle značajno povećati dodatna finansijska sredstva, s 25% na 50% njihovih osnovnih plaćanja za prvih 25-90 hektara, za mlade farmere, kako bi ih privukli u poljoprivredni sektor.

  • jača pregovaračka pozicija poljoprivrednika u odnosu na supermarkete;
  • bolja sposobnost rješavanja tržišnih i proizvodnih rizika;
  • veća fleksibilnost država članica kod pomoći mladim poljoprivrednicima;
  • jednostavnija uporteba finansijskih instrumenata.

 

 

Izvor: http://www.europarl.europa.eu

Slika: Google Images