Evropski revizorski sud sprovodi reviziju nadzornog tijela za tržište osiguranja EIOPA (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i stručno penziono osiguranje). Revizori ce se fokusirati na dva ključna područja aktivnosti nadzornog tijela EIOPA: nadzor nad tržištem osiguranja, s posebnim naglaskom na preduzete mjere za promociju usklađenosti nadzora, i testiranje otpornosti na stres u okviru jednog od ciljeva tog tijela, odnosno jamčenja finansijske stabilnosti.
Revizija nadzornog tijela EIOPA jedan je od prioritetnih zadataka predviđenih godišnjim programom rada Suda za 2018. godinu te se očekuje da ce izvještaj biti objavljen do kraja 2018. godine.
Detaljnije