Savjet EU  je 3. oktobra 2018.  usvojio uredbu čiji je cilj poboljšanje kontrola gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije, nakon dogovora s Evropskim parlamentom koji je postignut u junu.

Novom uredbom proširena je definicija gotovine kako bi se njome obuhvatile ne samo novčanice, već i ostali instrumenti ili roba visokog stepena likvidnosti poput čekova, putničkih čekova, kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima i zlata. Uredba je takođe proširena tako da obuhvata gotovinu koja se šalje poštom, teretnim ili kurirskim pošiljkama.

U okviru novog zakonodavstva proširuje se obaveza svakoga građanina ili građanke koji ulazi u EU ili izlazi iz njega i nosi gotovinu u vrijednosti od 10 000 eura ili više da to prijavi carinskim tijelima. Prijava će biti obavezna nezavisno od toga  nose li putnici gotovinu sa sobom, u svom  prtljagu ili prevoznom sredstvu. Zatraže li to nadležna tijela, morat će je predočiti radi provjere.

Ako se gotovina šalje na druge načine („gotovina bez pratnje”), nadležna tijela bi će ovlašćena zatražiti od pošiljaoca ili primaoca da podnesu prijavu u smislu objavljivanja. Tijela će moći da sprovode kontrole svih pošiljaka, paketa ili prevoznih sredstava u kojima se može nalaziti gotovina bez pratnje.

Novom se uredbom države članice ne sprječava da osiguraju dodatne nacionalne kontrole kretanja gotovine unutar Unije u skladu sa svojim nacionalnim pravom, pod uslovom da su te kontrole u skladu s temeljnim slobodama Unije.

Važeća pravila o kretanju gotovine u EU-u i iz EU (Uredba o kontroli gotovine – Uredba 1889/2005) primjenjuju se od 15. juna 2007. i sastavni je  dio okvira EU-a za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Novom uredbom ažuriraju se ta pravila i dopunjuje pravni okvir EU-a za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma utvrđen direktivom 2015/849.

Integralni tekst saopštenja dostupan  ovdje.